конопац
 • sinagoga1
  ОБИЛАЗАК БЕОГРАДСКЕ СИНАГОГЕ ''КОЛИБЕ МИРА'' и УПОЗНАВАЊЕ ЈЕВРЕЈСКЕ РЕЛИГИЈЕ И КУЛТУРЕ
 • otvorena vrata
  Отворена врата 10. 04. - 12.04
 • sociologija regionalno
  РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ СОЦИОЛОГИЈЕ
 • jezici
  ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
 • rss
 • facebook

Тимови

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА:

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА:

1. ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА

2. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

2. ПРИРОДНЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈА

3. МАТЕМАТИКА

4. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

5. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈА

6. ЛИКОВНА И МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

7. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

РУКОВОДИЛАЦ

МАРКО КУЗМАНОВИЋ

ИВАНА СТОКОВИЋ

Сњежана Раковић

Василија Зечевић

Горан Богдановић

Марија Поповић

  Мирјана Мунишић

Војкан Милосављевић

КООРДИНАТОР  РАДА РУКОВОДИОЦА СТРУЧНИХ  ВЕЋА :  Сњежана Раковић

НАПОМЕНА: стручна већа језик, књижевност и комуникација и природне науке и технологија су због великог броја чланова подељена на две, односно три мање групе које имају своје руководиоце.

 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ  ТИМ

 1. Доц. Др сц Миленко Мацура, директор
 2. Олга Чокаш
 3. Сања Обреновић
 4. Јелена Кручичанин
 5. Марко Кузмановић
 6. Горан Богдановић
 7. Василија Зечевић
 8. Војкан Милосављевић
 9. Мирјана Мунишић
 10. Сњежана Раковић
 11. Ивана Стоковић
 12. Марија Поповић
 13. Тамара Трипић, пред. локалне заједнице
 14. Снежана Стефановић, представник родитеља
 15.     Нн, представник ученика

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. Драгана Ивановић Бумбић, координатор
 2. Доц. Др сц. Мацура МИленко
 3. Наталија Милинковић
 4. Марија Поповић
 5. Светлана Бабић
 6. Биљана Тубић
 7. Сања Обреновић

 ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 1. Доц др сц Миленко Мацура
 2. Сања Обреновић, координатор
 3. Драгана Иванчевић Бумбић
 4. Марина Нешовић
 5. Јована Ћирић
 6. Анкица Борота Тишма, члан Савета родитеља

 ТИМ  ЗА  ИНОВАЦИЈЕ  И УГЛЕДНЕ  ЧАСОВЕ

 1. Мања Милинковић, координатор
 2. Весна Милић
 3. Зорана Матићевић
 4. Радица Аврамов
 5. Милијана Антонић

 ТИМ ЗА РАД СА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА

 1. Драгана Иванчевић Бумбић, координатор
 2. Сања Обреновић
 3. Весна Николовски
 4. Јелена Кручичанин
 5. Сњежана Раковић
 6. Милан Гордић

ТИМ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 1. Којић Андријана, координатор
 2. Олга Чокаш
 3. Весна Николовски
 4. Б. Мијајловић
 5. Мирјана Мунишић
 6. Драгана Павловић

 ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ (сајт, статистика, летопис школе)

 1. Олга Чокаш, координатор
 2. Владан Грчић
 3. Весна Николовски
 4. Александар Тасић
 5. Горан Богдановић
 6. Ненад Гугл
 7. Бранислав Тодорков

 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 1. Марко Кузмановић, координатор
 2. Олга Чокаш
 3. Тања Радишић
 4. Милијана Антонић
 5. Биљана Мијајловић
 6. Мирјана Мунишић
 7. Зорана Матићевић
 8. Сања Алексић
 9. Миле Вучић
 10. Сања Обреновић