конопац
  • rss
  • facebook

IV разред – списак уџбеника

С П И С А К    У Џ Б Е Н И К А за школску 2017/2018. годину

I V  РАЗРЕД

ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ  СМЕР

ПРЕДМЕТ АУТОР –И НАЗИВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Srpski jezik 4 – čitanka za 4. razred gimnazija i srednjih stručnih škola, autori Ljiljana Bajić, Miodrag Pavlović, Zona Mrkalj; Klett, Beograd, 2016. Srpski jezik 4 – gramatika za 4. razred gimnazija i srednjih stručnih škola, autori Vesna Lompar, Aleksandra Antić; Klett, Beograd, 2016.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions Advanced (The English Book), Student’s Book
Workbook
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђо Мото, Весна Николовски, Г.Монтали, Д. Мандели   Н.ЧернохаусЛинзи Direkt 4. немачки језик за 4. разред гимназије и средњих стручних школа – Клет
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ThieryGallier, OdileGrand-Clement,AlineVolte, VickiMoore Belleville3, француски језик за за 3. и 4. разред средње школе  (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00837/2010-06 од 07.02.2011
ИТАЛИЈАНСКИ T. Marin,A. Bidetti,M. Dominici,L.Piccolo Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за 3. и 4. разред средње школе (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00535/2010-06 од 04.04.2011
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 3 Уџбеник за 3 и 4. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 3 Радна свеска за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
ИСТОРИЈА М. Радојевић Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. раз. друштвено-језичког смера, Клет
МАТЕМАТИКА Ендре Пап, Загорка Лозанов-Црвенковић Математика са збирком  за 4. разред  гимназије ЗУНС 2010.
Ж Ивановић, С Огњановић Математика 4, Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназија Круг 2010.
ФИЗИКА Н. Чалуковић Физика за 4. разред гимназије (теорија , збирка задатака и тестова ) 650-02-00376/2010-06 од 21.09.2010
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Вуковић Душа, Ђуришић Миодраг, Матковић Станка Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије ЗУНС 2016
ФИЛОЗОФИЈА Miloš Jeremić Filozofija, uđzbenik za 4. razred gimnazije i srednje stručne škole, „Klett“, Beograd
СОЦИОЛОГИЈА В Вулетић Социологија  4. разред гимназије Клет
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА Милан Гачановић Устав и права грађана за 4. разред Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА Оливера Ђурић Водич кроз историју
ЛИКОВНА КУЛТУРА Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура за 4. разред гимназије друштвено-језичког смера, Клет 2014.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Приручник за: Грађанско васпитање број 4,Београд, 2005.    МПС
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 3. и 4. р. средње школе, ЗУНС Бгд, 2007.


ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

ПРЕДМЕТ АУТОР –И НАЗИВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Srpski jezik 4 – čitanka za 4. razred gimnazija i srednjih stručnih škola, autori Ljiljana Bajić, Miodrag Pavlović, Zona Mrkalj; Klett, Beograd, 2016. Srpski jezik 4 – gramatika za 4. razred gimnazija i srednjih stručnih škola, autori Vesna Lompar, Aleksandra Antić; Klett, Beograd, 2016.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions Upper-Intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђо Мото, Весна Николовски, Г.Монтали, Д. Мандели   Н.ЧернохаусЛинзи Direkt 4. немачки језик за 4. разред гимназије и средњих стручних школа – Клет
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ThieryGallier, OdileGrand-Clement,AlineVolte, VickiMoore Belleville3, француски језик за за 3. и 4. разред средње школе  (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00837/2010-06 од 07.02.2011
ИТАЛИЈАНСКИ T. Marin, A. Bidetti,  M. Dominici,L.Piccolo Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за 3. и 4. разред средње школе (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00535/2010-06 од 04.04.2011
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 3 Уџбеник за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 3 Радна свеска за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
ФИЛОЗОФИЈА Miloš Jeremić Filozofija, uđzbenik za 4. razred gimnazije i srednje stručne škole, „Klett“, Beograd
СОЦИОЛОГИЈА Група аутора  Социологија за 4. разред гимназије ЗУНС 2011.
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА Милан Гачановић Устав и права грађана за 4. разред КЛЕТ
БИОЛОГИЈА Д. Цветковић, Г. Матић и  Група аутора Биологија за 4. разред гимназије природно – мат. Смера ЗУНС
МАТЕМАТИКА Милутин ОбрадовићДушан Георгијевић Математика  за 4. разред гимназије  ЗУНС 650-707/89, 2010.
Ж Ивановић, С Огњановић Математика 4 збирка задатака о тестова за четврти  разред гимназија 650-02-00334/2010-06 од 21.07.2010. Круг
Б. Вене Збирка решених  задатака из математике  4 , 650-02-00276/2008-06 од 21.7.2008. ЗУНС
ФИЗИКА Н. Чалуковић Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије 650-02-00376/2010-06 од 21.09.2010
Милан Димитријевић, Александар Томић Астрономија  за гимназију природно-математичког смера
ХЕМИЈА Јулијана Петровић, Хемија за 4. р. Гимназије 650-02-00034/93-03 од 16.7.1993 ЗУНС
Јанош Чанади, Велимир Попсавин Збирка задатака за 3. и 4. разред гимназије
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Вуковић Душа, Ђуришић Миодраг, Матковић Станка Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије ЗУНС 2016
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Приручник за: Грађанско васпитање број 4,Београд, 2005.    МПС
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 3. и 4. р. средње школе, ЗУНС Бгд, 2007.