конопац
  • rss
  • facebook

III разред – списак уџбеника

С П И С А К    У Џ Б Е Н И К А за школску 2017/2018. годину

I I I  РАЗРЕД

ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР

 ПРЕДМЕТ АУТОР –И НАЗИВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  Миодраг Павловић Читанка за трећи разред гимназије и средње стручне школе , Klett 2015.
Весна Ломпар ГРАМАТИКА за трећи разред гимназије и средње стручне школе ,  Klett 2015.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions, Upper-intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова Direkt 3, немачки језик за 3. разред гимназије и средњих стручних школа  (седма година учења) 650-02-468/2011-06 од 1.3.2012 Клет
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,Aline Volte,Vicki Moore Belleville 3,француски језик за за 3. и 4. разред средње школе  (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска 650-02-00837/2010-06 од 07.02.2011
Robert Menad Le Nouveau Taxi 3 Hachette/Data Status, билингвалци
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 3 Уџбеник за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 3 Радна свеска за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
ИТАЛИЈАНСКИ T. Marin,A. Bidetti,M. Dominici,L.Piccolo Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за 3. и 4. разред средње школе (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00535/2010-К06 од 04.04.2011
ИСТОРИЈА А Колаковић, М Милиновић Историја за 3. разред, ЛОГОС
ГЕОГРАФИЈА Винко Ковачевић            Босиљка Младеновић Кљајић Географија за 3. разред гимназије, Клет 2015.
БИОЛОГИЈА Гордана Цвијић                  Јелена Ђорђевић Биологија за 3. раз друштвено-језичког смера650-02-00036/2004-03 од 1.9.2004.
МАТЕМАТИКА Градимир Војводић, Ђура Паунић Ратко Тошић Математика за 3. разред гимназије ЗУНС 650-166/89, 2010.
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Круг 2010.
ФИЗИКА Наташа Каделбург, Коста Панић Физика за 3. разред гимназије природно-математичког смера 650-02-00379/2010-06 од 21.09.2010
Наташа Каделбург, Весна Рапаић Збирка задатака и тестова (“Круг“), 2009  650-02-0080-10/2008-06 0д 27.05.2008.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Филип Марић Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије КЛЕТ.
ФИЛОЗОФИЈА Гајо Петровић Логика  за гимназије ЗУНС
МУЗИЧКА КУЛТУРА Оливера Ђурић Водич кроз историју музике  за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура за 3. разред гимназије друштвено-језичког смера, Клет 2014.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Приручник за: Грађанско васпитање број 3,Београд, 2004.
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 3. и 4. р. средње школе, ЗУНС Бгд, 2007.

 III РАРЕД  ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР  

ПРЕДМЕТ АУТОР –И НАЗИВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  Миодраг Павловић Читанка за трећи разред гимназије и средње стручне школе ,Klett 2015.
Весна Ломпар ГРАМАТИКА за трећи разред гимназије и средње стручне школе,  Klett 2015.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions, Upper-intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbokk
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова Direkt 3, немачки језик за 3. разред гимназије и средњих стручних школа  (седма година учења) 650-02-468/2011-06 од 1.3.2012 Клет
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,Aline Volte,Vicki Moore Belleville3,француски језик за за 3. и 4. разред средње школе  (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска 650-02-00837/2010-06 од 07.02.2011
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 3 Уџбеник за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 3 Радна свеска за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
ИТАЛИЈАНСКИ T. Marin,A. Bidetti,M. Dominici,L.Piccolo Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за 3. и 4. разред средње школе (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00535/2010-К06 од 04.04.2011 
ИСТОРИЈА Ђ. Ђурић   М Павловић Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. раз. друштвено-језичког смера, ЗУНС
ГЕОГРАФИЈА Винко Ковачевић            Босиљка Младеновић Кљајић Географија за 3. разред гимназије, Клет 2015.
БИОЛОГИЈА Гордана Цвијић,Јелена Ђорђевић,Надежда Недељковић,Радомир Коњевић Биологија за гимназију природно-математичког смера 650-02-00030/2004-03 од 27.4.2004.
МАТЕМАТИКА Јован Кечкић Математика за 3. разред природно математичког – смера 650-210/88 од ЗУНС 2010.
Вене Богославов,  Збирка решених задатака из математике  3 ЗУНС 2012. .
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа 650-02-00332/2010-06, 2010.  Круг
ФИЗИКА Наташа Каделбург, Коста Панић Физика за 3. разред гимназије природно-математичког смера 650-02-00379/2010-06 од 21.09.2010
Наташа Каделбург, Весна Рапаић Збирка задатака и тестова, Круг 2009.  650-02-0080-10/2008-06 0д 27.05.2008. 
ХЕМИЈА Татјана Недељковић Хемија за трећи разред гимназије природно-математичког смера,  Нови Логос 2015.
Славко Нешић, Момчило Јоветић Хемијски практикум за трећи разред гимназије 650-574/89 од 26.6.1989
Јанош Чанади, Велимир Попсавин Збирка задатака из хемије за 3. и 4. раз гимназије ЗУНС
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Филип Марић Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије КЛЕТ.
ФИЛОЗОФИЈА Гајо Петровић Логика за гимназије ЗУНС
МУЗИЧКА КУЛТУРА Оливера Ђурић Водич кроз историју музике  за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Приручник за: Грађанско васпитање број 3,Београд, 2004.    МПС
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 3. и 4. р. средње школе, ЗУНС Бгд, 2007.