конопац
 • matura1
  ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА МАТУРАНТЕ
 • Zajednicka fotografija
  Међународна конференција младих научника
 • francuski italijanski
  Упис у одељење у којем се део наставе који се одвија на страном језику
 • sinagoga1
  ОБИЛАЗАК БЕОГРАДСКЕ СИНАГОГЕ ''КОЛИБЕ МИРА'' и УПОЗНАВАЊЕ ЈЕВРЕЈСКЕ РЕЛИГИЈЕ И КУЛТУРЕ
 • otvorena vrata
  Отворена врата 10. 04. - 12.04
 • rss
 • facebook

I разред – списак уџбеника

I  РАЗРЕД

ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР

 ПРЕДМЕТ АУТОР /И НАЗИВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ   Миодраг Павловић Читанка , Klett 2014.
Весна Ломпар ГРАМАТИКА,  Klett 2014.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions intermediate (The English Book), Student’s Book
 Workbook
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђе Мото

Весна Николовска Леонора Ракићевић

Direkt 1,немачки језик за први разред гимназије – пета година учења( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00866/2010-06 од 07.02.2011.Клет
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Thierry Gallie, Alline Vote, Odile Grand-Glèment Belleville2,француски језик за 1. и 2. разред средње школе – прва и друга година (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска)
Robert Menad Le Nouveau Taxi 2 Hachette/Data Status, билингвалци
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК М. Пакиж и Д. Димитријевић Латински језик за гимназије – I година учења, 650-00-00062/2003-03 од 21.10.2003.
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК T. Marin, S. Magnelli Nuovo progetto italiano 1, италијански језик за 1. разред средње школе 650-02-00517/2010-06/2010-06 од 04.04.2011
ИСТОРИЈА Д.Лопандић В. Петровић Историја за 1. разред гимназије,  ЛОГОС
ГЕОГРАФИЈА Винко Ковачевић, Босиљка М Кљајић Географија за 1. разред гимназије,  Клет
БИОЛОГИЈА Владимир Ранђеловић БИОЛОГИЈА ,Уџбеник биологије за 1. раз гимназије, Клет 2015
МАТЕМАТИКА Небојша Икодиновић Математика за 1. разред гимназије,  Клет 2013.
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Круг 2012
Вене Богославов Збирка задатака из математике 1, ЗУНС  2012.
ФИЗИКА Милена Богдановић Горан Попарић Физика за 1. разред гимназије Логос
Н Чалуковић Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије,  Круг 2010.
ХЕМИЈА Славољуб Ђукић,Радивој Николајевић,Милена Шурјановић Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе 601-04-51/119 од 11.4.1991.
Момчило Јоветић Неорганска хемија за гимназију друштвено-језичког смера,  ЗУНС.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Филип Марић Рачунарство и инф. за 1. разред гимназије,  Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА Оливера Ђурић Водич кроз историју музике  за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Марина Чудов Ликовна култура за 1. разред гимназије друштвено-језичког смера, Клет 2014.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 1.р. средње школе  Београд, 2002.    МПС
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд,

 

I РАЗРЕД ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

ПРЕДМЕТ АУТОР –И НАЗИВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  Миодраг Павловић Читанка , Klett 2014.
Весна Ломпар ГРАМАТИКА,  Klett 2014.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђе Мото Весна Николовска Леонора Ракићевић Direkt 1,немачки језик за први разред гимназије – пета година учења( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00866/2010-06 од 07.02.2011. Клет
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Thierry Gallie, Alline Votte, Odile Grand-Gèment Belleville2,француски језик за 1. и 2. разред средње школе – прва и друга година (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска)
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК М. Пакиж и Д. Димитријевић Латински језик за 1. раз. гимназије 2006.
ИСТОРИЈА Д.Лопандић В. Петровић Историја за 1. разред гимназије,  ЛОГОС
ГЕОГРАФИЈА Винко Ковачевић, Босиљка М Кљајић Географија за 1. разред гимназије,  Клет
БИОЛОГИЈА Владимир Ранђеловић БИОЛОГИЈА ,Уџбеник биологије за 1. раз гимназије, Клет 2015
МАТЕМАТИКА Небојша Икодиновић Математика за 1. разред гимназије,  Клет 2013.
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Круг 2012.
Вене Богославов Збирка задатака из математике 1, ЗУНС 2012.
ФИЗИКА Н. Чалуковић Физика за 1. разред гимназије, 2006.
Н Чалуковић Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије,  Круг 2010.
ХЕМИЈА Драгица Тривић

Милош Миличић

Општа хемија 1 уџбеник за први разред средње школе за гимназие општег и природно-математичког , Клет
Милена Шурјановић,

Радивој Николајевић

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно- математичког смера, медицинску и пољопривредну школу 650-404/87 од 30.6.1987. ЗУНС
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Филип Марић Рачунарство и инф. за 1. разред гимназије, Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА Оливера Ђурић Водич кроз историју музике  за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Марина Чудов Ликовна култура за 1. разред гимназије друштвено-језичког смера, Клет 2014.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 1.р. средње школе  Београд, 2002.    МПС
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд,