конопац
 • biology_banner_1
  Биологија - републичко такмичење
 • матура
  Матурски испит
 • rimski natpis
  Cicero concordia
 • biology
  Биологија - Градско такмичење
 • rss
 • facebook

I разред – списак уџбеника

С П И С А К    У Џ Б Е Н И К А за школску 2015/2016. годину

I  РАЗРЕД

ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР

 ПРЕДМЕТ АУТОР /И НАЗИВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ   Миодраг Павловић Читанка , Klett 2014.
Весна Ломпар ГРАМАТИКА,  Klett 2014.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions intermediate (The English Book), Student’s Book
 Workbook
Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић Way up 1 , Klett
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђе МотоВесна Николовска Леонора Ракићевић Direkt 1,немачки језик за први разред гимназије – пета година учења( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00866/2010-06 од 07.02.2011.Клет
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Thierry Gallie, Alline Votte, Odile Grand-Gèment Belleville2,француски језик за 1. и 2. разред средње школе – прва и друга година (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска)
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК М. Пакиж и Д. Димитријевић Латински језик за гимназије – I година учења, 650-00-00062/2003-03 од 21.10.2003.
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК T. Marin, S. Magnelli Nuovo progetto italiano 1, италијански језик за 1. разред средње школе 650-02-00517/2010-06/2010-06 од 04.04.2011
ИСТОРИЈА Д.Лопандић В. Петровић Историја за 1. разред гимназије,  ЛОГОС
ГЕОГРАФИЈА Винко Ковачевић, Босиљка М Кљајић Географија за 1. разред гимназије,  Клет
БИОЛОГИЈА Тања Берић, Гордана Субаков-Симић и Пеђа Јанићијевић БИОЛОГИЈА1, Уџбеник биологије за 1. раз гимназије, Нови ЛОГОСПрво издање 2014.
МАТЕМАТИКА Небојша Икодиновић Математика за 1. разред гимназије,  Клет 2013.
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Круг 2012
Вене Богославов Збирка задатака из математике 1, ЗУНС  2012.
ФИЗИКА Милена Богдановић Горан Попарић Физика за 1. разред гимназије Логос
Н Чалуковић Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије,  Круг 2010.
ХЕМИЈА Славољуб Ђукић,Радивој Николајевић,Милена Шурјановић Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе 601-04-51/119 од 11.4.1991.
Момчило Јоветић Неорганска хемија за гимназију друштвено-језичког смера,  ЗУНС.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Филип Марић Рачунарство и инф. за 1. разред гимназије,  Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА Оливера Ђурић Водич кроз историју музике  за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Марина Чудов Ликовна култура за 1. разред гимназије друштвено-језичког смера, Клет 2014.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 1.р. средње школе  Београд, 2002.    МПС
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд,

 


ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

 

ПРЕДМЕТ АУТОР –И НАЗИВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  Миодраг Павловић Читанка , Klett 2014.
Весна Ломпар ГРАМАТИКА,  Klett 2014.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић Way up 1 , Klett
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђе Мото Весна Николовска Леонора Ракићевић Direkt 1,немачки језик за први разред гимназије – пета година учења( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00866/2010-06 од 07.02.2011. Клет
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Thierry Gallie, Alline Votte, Odile Grand-Gèment Belleville2,француски језик за 1. и 2. разред средње школе – прва и друга година (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска)
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК М. Пакиж и Д. Димитријевић Латински језик за 1. раз. гимназије 2006.
ИСТОРИЈА Д.Лопандић В. Петровић Историја за 1. разред гимназије,  ЛОГОС
ГЕОГРАФИЈА Винко Ковачевић, Босиљка М Кљајић Географија за 1. разред гимназије,  Клет
БИОЛОГИЈА Тања Берић, Гордана Субаков-Симић и Пеђа Јанићијевић БИОЛОГИЈА1. Уџбеник биологије за 1. раз гимназије,Нови ЛОГОС  Прво издање 2014.
МАТЕМАТИКА Небојша Икодиновић Математика за 1. разред гимназије,  Клет 2013.
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Круг 2012.
Вене Богославов Збирка задатака из математике 1, ЗУНС 2012.
ФИЗИКА Н. Чалуковић Физика за 1. разред гимназије, 2006.
Н Чалуковић Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије,  Круг 2010.
ХЕМИЈА Драгица ТривићМилош Миличић Општа хемија 1 уџбеник за први разред средње школе за гимназие општег и природно-математичког , Клет
Милена Шурјановић,Радивој Николајевић Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно- математичког смера, медицинску и пољопривредну школу 650-404/87 од 30.6.1987. ЗУНС
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Филип Марић Рачунарство и инф. за 1. разред гимназије, Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА Оливера Ђурић Водич кроз историју музике  за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Марина Чудов Ликовна култура за 1. разред гимназије друштвено-језичког смера, Клет 2014.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 1.р. средње школе  Београд, 2002.    МПС
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд,