конопац
  • сви заједно
    ПОСЕТА ГИМНАЗИЈИ ВИРЂИЛИО ИЗ МИЛАНА
  • rss
  • facebook

I разред – списак уџбеника

С П И С А К    У Џ Б Е Н И К А

I  РАЗРЕД

ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ПРЕДМЕТ

АУТОР /И

НАЗИВ УЏБЕНИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Миодраг Павловић

Весна Ломпар

Читанка и граматика  Клет
Јован Деретић, Марија Митровић,

Злата Бојовић

Историја књижевности за гимназије и стручне школе, 650-297/84 од 26.5.1984
Живојин Станојчић, Љубомир Поповић Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред, 650-135/89 од 15.3.1989.
Иво Тартаља Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред 650-02-08/97-03 од 13.6.1997
Ранко Бугарски Увод у општу лингвистику I – IV разред 650- 02-207/89 од 15.3.1989.
Петар Пијановић Књижевност и српски језик за 1. разред гимназије и средњих школа 650-02-00024/2008-06 од 31.3.2008
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић Way up 1 , Klett
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђе Мото

Весна Николовска Леонора Ракићевић

Direkt 1,немачки језик за први разред гимназије – пета година учења( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00866/2010-06 од 07.02.2011.Клет
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, Audrey Ndata, Sylvia Lair Belleville 1,француски језик за 1. и 2. разред средње школе – прва и друга година (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00839/2010-06 од 07.02.2011.
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК М. Пакиж и Д. Димитријевић Латински језик за гимназије – I година учења, 650-00-00062/2003-03 од 21.10.2003.
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК T. Marin, S. Magnelli Nuovo progetto italiano 1, италијански језик за 1. разред средње школе 650-02-00517/2010-06/2010-06 од 04.04.2011
ИСТОРИЈА Петровић Историја за 1. разред гимназије,  Клет 2012.
ГЕОГРАФИЈА Винко Ковачевић, Босиљка М Кљајић Географија за 1. разред гимназије,  Клет
БИОЛОГИЈА Н. Шербан, М. Цвијан и Р. Јанчић Биологија за 1. раз гимназије, ЗУНС, 650-02-00045/2003-03 од 28.8.2003
МАТЕМАТИКА Небојша Икодиновић Математика за 1. разред гимназије, и средње стручне школе, Клет
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

Вене Б

Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Круг

Збирка за први разред гимназија, ЗУНС

ФИЗИКА Н. Чалуковић Физика за 1. разред гимназије,650-02-00374/2010-06 од 21.09.2010.
Н Чалуковић Збирка задатак и тестова за први разред гимназије, Круг 2010.
ХЕМИЈА Славољуб Ђукић,Радивој Николајевић,Милена Шурјановић Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе 601-04-51/119 од 11.4.1991.
Момчило Јоветић Неорганска хемија за гимназију друштвено-језичког смера,  ЗУНС.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Никола Клем Рачунарство и инф. за 1. разред гимназије 650-02-30/99-03 од 20.8.1999
МУЗИЧКА КУЛТУРА Оливера Ђурић Водич кроз историју музике  за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Видосава Галовић Бранка Гостовић Ликовна култура за гимн. и средње школе, 601-04-51/74 од 20.12.1990. од 20.12.1

од 2

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 1.р. средње школе  Београд, 2002.    МПС
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд,

 


ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

 

ПРЕДМЕТ

АУТОР –И

НАЗИВ УЏБЕНИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Миодраг Павловић               Весна Ломпар Читанка  и граматика  Клет
Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић Историја књижевности за гимназије и стручне школе, 650-297/84 од 26.5.1984
Живојин Станојчић,Љубомир Поповић Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред, 650-135/89 од 15.3.1989.
Иво Тартаља Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред 650-02-08/97-03 од 13.6.1997
Ранко Бугарски Увод у општу лингвистику I – IV разред 650- 02-207/89 од 15.3.1989.
Петар Пијановић Књижевност и српски језик за 1. разред гимназије и средњих школа 650-02-00024/2008-06 од 31.3.2008
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић Way up 1 , Klett
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђе Мото Весна Николовска Леонора Ракићевић Direkt 1,немачки језик за први разред гимназије – пета година учења( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00866/2010-06 од 07.02.2011. Клет
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, Audrey Ndata, Sylvia Lair Belleville 1,француски језик за 1. и 2. разред средње школе – прва и друга година (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00839/2010-06 од 07.02.2011
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК М. Пакиж и Д. Димитријевић Латински језик за 1. раз. гимназије 2006.
ИСТОРИЈА Петровић Историја за 1. разред гимназије,  Клет 2012.
ГЕОГРАФИЈА Вико Ковачевич, Босиљка М Кљајић Географија за 1. разред гимназије,  Клет
БИОЛОГИЈА Н. Шербан, М. Цвијан и Р. Јанчић Биологија за 1. раз гимназије, ЗУНС, 2005.
МАТЕМАТИКА Небојша Икодиновић Математика за 1. разред гимназије, и средње стручне школе, Клет
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

Вене Б

Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Круг

Збирка за први разред гимназија, ЗУНС

ФИЗИКА Н. Чалуковић Физика за 1. разред гимназије, 2006.
Н Чалуковић Збирка задатак и тестова за први разерд гимназије, круг 2010.
ХЕМИЈА Татјана Недељковић Општа хемија 1 уџбеник за први разред средње школе за гимназие општег и природно-математичког , Нови Логос 2013.
Милена Шурјановић,

Радивој Николајевић

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно- математичког смера, медицинску и пољопривредну школу 650-404/87 од 30.6.1987. ЗУНС
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Никола Клем Рачунарство и инф. за 1. разред гимназије 650-02-30/99-03 од 20.8.1999
МУЗИЧКА КУЛТУРА Оливера Ђурић Водич кроз историју музике  за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Видосава Галовић

Бранка Гостовић

Ликовна култура за гимн. и средње школе, 601-04-51/74 од 20.12.1990. од 20.12.1

од 2

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 1.р. средње школе  Београд, 2002.    МПС
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд,