конопац
  • rss
  • facebook

II разред – списак уџбеника

ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ПРЕДМЕТ АУТОР –И НАЗИВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  Миодраг Павловић Читанка за други разред гимназије и средње стручне школе , Klett
Весна Ломпар ГРАМАТИКА за други разред гимназије и средње стручне школе, Klett 2014.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions, intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова Direkt 2, немачки језик за 2. разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења 650-02-456/2011-06 од 29.2.2012. Клет
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,Aline Volte Belleville 2,француски језик за 1. и 2. разред средње школе и за 3. и 4. средње школе  – трећа и четврта година учења (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00838/2010-06 од 07.02.2011.
Robert Menad Le Nouveau Taxi 2 Hachette/Data Status, билингвалци
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК М. Пакиж, Т. Киселички Ваш и М. Кисић Латински језик за 2. разред гимназије  650-02-00097/2005-06 од 27.12.2005.
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Marin T. Magnelli S. Nuovo progetto italiano 2,италијански језик за 2. разред средње школе (уџб. комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00518/2010-06 од 05.04.2011
ПСИХОЛОГИЈА Биљана Апостоловић Психологија за 2. разред гимназије ЛОГОС
ИСТОРИЈА С. Пириватрић Историја за 2. разред гимназије, Клет
ГЕОГРАФИЈА  Снежана Вујадиновић  Дејан Шабић Географија за 2. разред гимназије, Логос 2014.
БИОЛОГИЈА група аутора Биологија за 2. раз. гимназије друштв. – језичког смера, ЗУНС650-02-00047/2003-03 од 28.8.2003
МАТЕМАТИКА

Небојша Икодиновић Слађана

Димитријевић Сузана Алексић

С Огњановић

Математика за 2. разред, КлетЗбирка зад. из математике за 2. раз. гимназије , Круг 2012.Б. ВенеЗбирка зад. из мат. за 2. ЗУНС 2012.
ФИЗИКА Милан Распоповић,Јован Шетрајчић,Зоран Распоповић, Физика за 2. разред друштв. – јез. смера, ЗУНС
Наташа Чалуковић Збирка задатака, издавач „Круг“
ХЕМИЈА В. Павловић и Р. Марковић Органска хемија за гимназију друштвено-језичког смера 601-04-185/91 од 20.6.1991 ЗУНС
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Филип Марић Душко Трифуновић Срђан Трајковић Иван Кљајић     Оливера Грачанин Рачунарство и инф. за 2. разред гимназије, Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА Оливера Ђурић Водич кроз историју музике  за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура за 2. разред гимназије друштвено-језичког смера, Клет 2014.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 2.р. средње школе  Београд, 2002.    МПС
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд, 2007.

 

II  РАЗРЕД  ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР  

ПРЕДМЕТ АУТОР –И НАЗИВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  Миодраг Павловић Читанка за други разред гимназије и средње стручне школе , Klett2014.
Весна Ломпар ГРАМАТИКА за други разред гимназије и средње стручне школе  Klett
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tim Falla, Paul A Davies Solutions, intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
РУСКИ ЈЕЗИК Група аутора Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,Aline Volte Belleville2,француски језик за 1. и 2. разред средње школе и за 3. и 4. средње школе  – трећа и четврта година учења (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00838/2010-06 од 07.02.2011.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова Direkt 2, немачки језик за 2. разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења 650-02-456/2011-06 од 29.2.2012. Клет
ПСИХОЛОГИЈА Биљана Апостоловић Психологија за 2. разред гимназије  ЛОГОС
ИСТОРИЈА Б Крстић, А Крстић Историја за 2. разред гимназије, Фреска
ГЕОГРАФИЈА  Снежана Вујадиновић  Дејан Шабић Географија за 2. разред гимназије, Логос 2014.
БИОЛОГИЈА Имре Кризманић, Мирјана Унчанин Биологија за 2. разред гимназије природно-математичког смера НОВИ ЛОГОС 2015
МАТЕМАТИКА

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић. Сузана Алексић

Математика за 2. разред гимназије, Клет
 Б. Вене Збирка зад. из мат. за 2. ЗУНС 2012.
Живорад Ивановић Срђан Огњановић Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа , Круг 2010
ФИЗИКА Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић Физика за 2. разред гимназије природно – мат. Смера 650-02-00078/2005-06 од 2.8.2005
Наташа Чалуковић Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије 650-02-00375/2010-06 од 21.09.2010
ХЕМИЈА Снежана Рајић Неорганска хемија за други разред гимназије општег и природно-математичког смера, ЗУНС 2011.
Радивој Николајевић                   Мирјана Шурјановић Збирка задатака за први и други разред гимназије, ЗУНС
Славко Нешић,Момчило Јоветић Хемијски практикум за гимназије  650-177/88 од 14.4.1988
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Филип Марић Душко Трифуновић Срђан Трајковић Иван Кљајић     Оливера Грачанин Рачунарство и инф. за 2. разред гимназије  Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА Оливера Ђурић Водич кроз историју музике  за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура за 2. разред гимназије друштвено-језичког смера, Клет 2014.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ група аутора Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 2.р. средње школе  Београд, 2002.    МПС
ВЕРСКА НАСТАВА Еп. Игњатије Мидић Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд, 2007.

 


Б. Вене

Збирка зад. из мат. за 2. ЗУНС 2012.