конопац
 • vanredni
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
 • student-test-tab1
  РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТОВА
 • vazna obavestenja
  Почетак школске године
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Упис у други, трећи и четврти разред
 • rss
 • facebook

Списак професора по одељењима 2016/2017

ТРЕЋА  БЕОГРАДСКА  ГИМНАЗИЈА

РАСПОДЕЛА  ЧАСОВА  ЗА  ШКОЛСКУ 2016/2017.

 

ПРЕЗИМЕ  И  ИМЕ

ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊА  И   НЕДЕЉНИ  ФОНД

УКУПАН

ФОНД

Вучковић  Нада

 

Српски  језик  и  књижевност IV-1, IV-3 , IV-4i    3×5=15 ;  IV-7     1×4=4

час одељењског старешине  IV-3

19+1

Гугл Ненад

 

Српски  језик  и  књижевност I-7 , I-8, I-9     3×4=12;

III-7, III-8     2×3=6

час одељењског старешине III-8

18+1

Живковић  Љубиша

 

Српски  језик  и  књижевност  I-4i, I-4 ф  2×4=8;  III-3, III-4и     4×5=10;

18

Богојевић  Биљана

 

Српски  језик  и  књижевност III-1, III-2      2×5=10 ; IV-10,   IV-11     2×4=8

час одељењског старешине  III-2

18+1

Марковић  Милица Српски  језик  и  књижевност II-4i, II- 4 ф 2×4=8 ;   IV 2,  IV-9    2×5=10 ;

час одељењског старешине  IV-9

18+1

Манчић  Љиљана

 

Српски  језик  и  књижевност II 5, II-6, II-7    3×3=9  ;  IV-4f    1×5=5; IV- 5  1×4=4

18

Кручичанин  Јелена Српски  језик  и  књижевност I- 5  I- 6   2×4=8 ;  III-4f, III-9     2×5=10

час одељењског старешине  I 5

18 +1

Костић  Гордана

 

Српски  језик  и  књижевност II-2, II-3   II-9  3×4=12 ;  III-5 , III-6     2×3=6

 

18

Јаковљевић  Јелена Српски  језик  и  књижевност I-1, I-2, I-3   3×4=12;  II-8 1x 3= 3;  IV-8 1x 4=4

19

Кузмановић  Марко Српски  језик  и  књижевност

 

II-1     1×4=4;  IV-6      1×4=4

 

8

Милић  Весна

 

Енглески  језик I-1,  I-2, I-4i, I-4f    4×2=8 ; III-3, III-9  2×5=10;

18

Стоковић  Ивана

 

Енглески  језик III-1 , III-2    2×5=10  IV-1, IV-2 2×4= 8

18

Вукадиновић Тамара (Лазовић Марија)

 

Енглески  језик I-3, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9  6x 2=12   II-4i , II-5  2×2=4  III-4i  1×2=2

 

18

Бајовић Лидија

(Пантић Тања)

Енглески  језик III-4f, III-5, III-6, III-7, III-8  5x 2=10

IV-4i, IV-4f, IV-5, IV-6  4x 2=8

18

Чокаш  Олга Енглески  језик II-3 , II-9  2x 3=6;  IV-3  1 x 4=4

10

     

Станковић Ђурђа Енглески  језик  II-6, II-7,  II-8       3×2=6 ;

IV-7 ,  IV-11      2×2=4 ;

10

Поповић Јелена

 

Енглески  језик II-1, II-2   II -4f   2×3=6   II 4 f, IV-8, IV-10     2×2=4 ; IV-9  1×4=4

16

Степановић  Нада

 

Француски  језик

 

I-4f, II-6 , II-7 ,  II-8, II-9; III-6 , III-7  ; IV-7 ,

IV-9  ; IV-10          10×2=20

час  одељењског  старешине  II-8

20+1

Путник Лидија Француски  језик III-2/9, III-3, III-8, IV- 3, IV- 11  5x 2=10

III- 4f    1x 5

15

Бурави-Ристић  Лора

 

Француски  језик I-2, I-3/7,  I-8;  II-2, II-3, IV-1      5×2=12;

II-4f  1×3=3 ; IV-4f    1×4=4

час одељењског старешине    IV-4f

19+1

Sylwia Olszewska

 

Француски језик – лектор

 

I-4f , II-4f , IV 4 f  1x 1= 3 III-4f  1×2=2

географија  I-4f  1×1=1

музичко   II-4f  1×1=1

 

7

Николовски  Весна

 

Немачки  језик  I-1, I-3;  II-1 , II-5, II-2/6 ,  III-6          6×2=12

час одељењског старешине  II-1

12+1

Панић Ивана

 

Немачки  језик III-1, III-5, III-9    3×2=6

6

Богдановић  Предраг

 

Немачки  језик I-5, I-6, IV-1, IV-2, IV-6, IV-8 , IV-9, IV-11                      8×2=18

16

Тодић  Ана

 

Руски  језик I-7, I-9, II-3, II-7, III-2, III-7, IV-3/IV-2 , IV-5  8×2=16

час одељењског старешине  IV-5

16+1

Гавровић  Јелена

 

Италијански језик I-4i    1×1=1; II-4i  1×2=2; III-4i  1×2=2 ;

IVi-4  1×2=2

7

Silvana Abagnale Италијански језик-лектор I-4i   1×2=2 ;  II-4i    1×2=2 ;  III-4i   1×4=4 ;     IV-4i    1×3=3  ; историја   III-4i , IV-4i  2×1=2 информатика  I-4i,  II-4i    III-4i , IV-4i  4 x1=4 филозофија  III-4i , IV-4i 2×1=2

17

Милинковић Наталија

 

Латински језик II-1, II-2, II-4i           3×2=6

I-1, I-2 , I-4i , I-5, I-6, I-7       6×2=12

час одељењског старешине  I-1

18 +1

Јевтић  Бојана

 

Латински језик I-3, I-4f , I-8, I-9        4×2=8 ;

II-3,  II-4f, II-9     3×2=6

час одељењског старешине  IV-11

14+1

Мијатовић Радослав

 

Веронаука I-1 и  I-8 ; I-2 и I-3 ; I-4ф и I-9 ; I-4и и I-5 ;

I-6 и I-7:

II-1  и  II-9; II-2 и II-7; II-3 и II-4f ;  II-4i и II-5 ; II-6 и II-8

III-1 и  III-4и ; III-2 и III-8 ;  III-3 и III-9;

III-4ф и  III-5 ; III-6; III-7;

IV-1 и IV-6 ; IV-2 и IV-4и;   IV-3

IV-4f и  IV-7  ; IV-5 и   IV-11; IV-8; IV-9; IV-10       20×1=20

Одељењски старешина II-3

20+1

Ћирић  Јована

 

Грађанско  васпитање ,  Философија , Философија на француском језику Грађанско:  I-3,   I-5 , I-7 , I-8, I4f и I-9; II-2, II-4f ,

II-8 ,  II-9 ; III-4f, II-6, III-7, III-8, III-9

14×1=14

Философија:       III-4f  1×2=2 ; IV-4f  1×3=3

Час одељенског старешине II 2

21 + 1

Aлександра Франко Грађанско  васпитање I-1,  I-2, I-6; II-1, II-3, II-5, II-6, II-7;

III-1, III-2; III-3, III- 5; IV-1 и IV-6, IV-2, IV-3, IV-4ф и IV-7, IV-5 и IV-11, IV-8, IV-9, IV-10 20×1=20

20

Лазовић  Весна

 

Психологија II-1, II-2, II-3, II-4i ,II-4f ,II-5,II-6,II-7, II-8, II-9                             10×2= 20

20

Деспотoвић  Милена

 

Устав  и  права грађана IV-1, IV-2, IV-3, IV-4i, IV-4f, IV-5, IV-6,       IV-7, IV-8, IV-9, IV-10, IV-11           12×1=12  ;

12

Миличић  Невенка

 

Социологија, грађанско васпитање Социологија IV-1,IV-2,IV-3,IV-4f  ,IV-9              5×3=15

15

Матићевић  Зорана

 

Социологија IV-4i  1×3=3; IV-5,IV-6,IV-7,IV-8, IV-10, IV-11        6×2=12

15

Поповић  Марија

 

Философија/Логика III-1, III-2, III-3,III-5, III-6, III-7, III-8, III-9  8×2=16

IV-5, IV-6  2×2=4

20

Којић  Андријана Философија на италијанском језику III-4i    1×2=2 ; IV-4i      1×3=3

грађанско I-4i, II-4i, III-4i, IV-4i  4×1= 4

час одељењског старешине  IV-4i

9+1

Минић  Владимир Философија IV-1, IV-2, IV-3, IV-9  4×3= 12

IV-7, IV-8, IV-10, IV-11     4×2=8

час одељењског старешине  IV-10

20 +1

Мијајловић  Биљана

 

Историја I-4i , I-4f, II-3, II-4i    4×2=8 ;

III-4i, IV-1, IV-2, IV-4i   4×3=12

час одељењског старешине  IV-2

20+1

Пешић  Ивана

 

Историја  II-4f  1×2=2  III-1, III-2, III-3,III-4f,III-9  5×3=15 IV-4f 1×3=3

20

Тубић  Биљана

 

Историја II-1,  II-2 , II-5,II-6, II-7, II-8, II-9   7×2=14 ;

IV-3, IV-9        2×3=6

20

Милиновић Мања

 

Историја I-1, I-2, I-3,I-5, I-6, I-7             6×2=12 ;

12

Бајловски  Милош

 

Историја I-8, I-9; III-5, III-6, III-7, III-8     6×2=12

час одељењског старешине  I-9

12 +1

Раковић  Сњежана

 

Географија I-5 ,I-6, I-7, I-8 , I-9 ;

II-5, II-6, II-7, II-8, II-9                       10×2=20

час одељењског старешине  I-7

20 + 1

Михаљчић Стојчевић Мирјана Географија I-1, I-4i, II-4i  III-1, III-2, III-3, III-4i, III-5, III-6,

III-9     10×2=20

20

Радивојевић  Славица

 

Географија I-2, I-3, I-4f , II-1, II-2, II-3, II-4f, III-4f , III-7, III-8                                         10×2=20 ;

час одељењског старешине  II-4f

20+1

   

 

 

0

Жарић Дуња

 

Биологија I-4i, I-4f, I-9; II-1, II-2, II-3,  II-4i, II-9; III-4i, III-9   10×2=20

20

Петровић  Љиљана

 

Биологија I-1, I-2, I-3 ;  II-5, II-6, II-7, II-8 ;

III-1, III-2 , III-3                  10×2=20 ;

20

Аврамов  Радица

 

Биологија I-5, I-6, I-7, I-8      4×2=8 ;

IV-5, IV-6, IV-7, IV-8    4×3=12

час одељењског старешине  IV-7

20+1

Радојчић  Анкица

 

Биологија III-5, III-6,  III-7, III-8    4×3=12 ;

IV-10, IV-11     2×3=6 ;

час одељењског старешине  III-7

18+1

Дамјановић Сања Биологија

 

II-1, II-2 2 x 2 = 4

4

Кривокапић  Сања

 

Биологија  на  француском језику II-4f  , III-4f        2×2=4

час одељењског старешине  III-4f

4+1

Дамјановић  Љиљана

 

Физика III-5, III-8       2×3=6 ;  IV-5, IV-8, IV-11   3×5=15 ;

21

Бабић  Светлана

 

Физика I-3, I-8,  I-9  ; II-1, II-2 , II-3 , II-9  7 x2 =14;

II-7, II-8    2×3=6

час одељењског старешине  I-3

20+1

Ђикановић  Бранка Физика II-5, II-6 ; III-6, III-7         4×3=12 ;

IV-1, IV-2 , IV-3 , IV-9       4×2=8 ;

час одељењског старешине  II-6

20+1

Радишић  Тања

 

Физика/Физика на италијанском језику I-1, I-2, I-5, I-6, I-7, I-4i;  II-4i  ,III-4i, IV-4i      9×2=18

час одељењског старешине  II-4i

18+1

Павловић  Драгана

 

Физика/ Физика  на француском  језику I-4f , II-4f ,III-4f,  IV-4f        4×2=8;

III-1     1×2=2;

час одељењског старешине  III-1

10 +1

Гордић  Милан

 

Физика III-2 ,III-3, III-9 3 x 2=6  IV-6, IV-7, IV-10   3×5=15 ;

час одељењског старешине  III-3

21 +1

Ристић  Здравковић  Јелена Хемија  I-2, I-3, I-4f , I-4i ;  II-1, II-2 , II-3,II-4f , II-4i  ; II-9      10×2=20

 

20

Ђурић  Татјана Хемија II-5, II-6, II-7 , II-8       4×4=16 ;IV-6, IV-10    2×2=4;

час одељењског старешине  II-7

20 +1

Мишановић  Ранка Хемија III-5, III-6, III-7            3×4=12 ;

IV-5, IV-7 , IV-8, IV-11           4×2=8

20

Павловић  Данијела

 

Хемија I-1, I-7, I-8, I-9    4×2= 8

8

Митрић Катарина

 

Хемија I-15, I-6  2×2=4;  III-8     1×4=4

8

Вучић  Миле

 

Математика II-1, II-2 II 3 3×3=9, II-5, II-8   2×5=10 ;   IV-4f    1×2=2

час одељењског старешине  II-5

21+1

Девић  Слободанка

 

Математика I-4i, I-7, I-8  3×4=12 ; II-4i,  II-4f   2×3=6

час одељењског старешине I-8

18 +1

 

 

     
Ђуришић  Марина

 

Математика II-6, II-7         2×5=10;  IV-6, IV-7       2×4=8 ;   час одељењског старешине  IV-6

18+1

Милосављевић  Анђелка

 

Математика I-1, I-2  2×4=8

III-6 , III-8         2×5=10                                                            час одељењског старешине  III-6

18+1

Зечевић  Василија

 

Математика I-3  1×4=4; III-2, III-4i , III-4f   3×2=6  ;

IV-5, IV-8   2×4=8;

18

Вељовић Трипковић  Оливера Математика

 

II-9 1×3=3 ;  IV-1, IV 2  IV-9    3×2=6

IV-10, IV-11  2x 4=8

17

Нешовић  Марина

 

Математика III-3 , III-9         2×2=4 ;  III-5, III-7        2×5=10 IV-4i, IV-3    2×2=4

час одељењског старешине  III-5

18+1

Вешић Саша

 

Рачунарство и  информатика IV-1,IV-2, IV-3, IV-4f , IV-9, IV-10, IV-11

7×3

21

Антонић  Милијана Рачунарство и  информатика I-1, I-2, I-3, I-4i, I-4f, I-9; II-4i, II-7; III-4i; IV-4i

час одељењског старешине  I-4i

21 +1

Богдановић  Горан

 

Рачунарство и  информатика  I-5, I-6, I-7, I-8; II-5, II-6 , II-8; III-5

 

20

Митић   Јокић  Јелица Рачунарство и  информатика II-1, II-2, II-3, II-4f , II-9,

IV-5, IV-6, IV-7, IV-8

час одељењског старешине  IV-8

22+1

Тасић  Александар Рачунарство и  информатика

 

III-1, III-2, III-3, III-4f, III-6, III-7, , III-8,

III-9

час одељењског старешине  III-9

24+1

Лазовић  Виолета

 

Рачунарство и  информатика I-1, I-2, I-3 , I-4f

 

8

Грчић  Владан

 

Рачунарство и  информатика I-5, I-6, I-7,  I-8, I-9; II-1, II-2, II-3, II-4f, II-9

час одељењског старешине  I-6

20 +1

     

 

 
Перица  Сенка

 

Музичка  култура I-5, I-6, I-7, I-8; II-1, II-2, II-3, II-4i, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9  ; III-2, III-3, III-4i, III-9  ;  IV-1,

IV-2, IV-4i                                20×1=20

час одељењског старешине    II-9

20+1

Пантић  Анета Музичка  култура

 

I-1, I-2, I-3,I-4i,  I-4f, I-9; II-4f , III-4f, IV-3,  IV-4f , IV-9                            11×1=11

час одељењског старешине  I-2

11 +1

Милијић  Игор

 

Музичка  култура III-1                                           1×1=1

 

1

Тодорков  Бранислав

 

Ликовна  култура I-1, I-2, I-3, I-5, I-6, I-7, I-8 ; II-1, II-2, II-5, II-6,  II-7, II-8, II-9 ;  III-1, III-2, III-9 ;   IV-2, IV-3,  IV-9                                 20×1=20

20

 

88.

 

Мунишић  Мирјана

 

 

Ликовна  култура

I- 4 i, I-9, I-4f; ; II-4f, II-4 I, II-3; III-4f, III-4i III-3; IV-1, IV-4f, IV-4i        12×1=12

час одељењског старешине  I-4f

12 +1

Милосављевић  Војкан

 

Физичко  васпитање II-1, II-2, I-4i, I-4f, II-5, II-6,   II-7, II-8,

II-9;  IV-1                                      11×2=22

час одељењског старешине  IV-1

20+1

Алексић  Сања

 

Физичко  васпитање I-1, I-2, I-3, I-4i, I-4f;  III-1,III-2, III-3, III-4i,

III-4f;            10×2=20

20

Илић Горан

 

Физичко  васпитање IV-2, IV-4f, IV-5, IV 6, IV-8,  IV-10                 6×2=12

12

Брезић  Горан

 

Физичко  васпитање I-5, I-6, I-7, I-8, I-9; III-5, III-6, III-7, III-8, III-9                  10×2=20

20

Ђурић Драган Физичко  васпитање II-3, IV-3, IV- 4i, IV- 7, IV- 9, IV-11

6×2 = 12

12